Zváranie

Zváracie elektródy sú pri zváraní základom

Existuje množstvo povolaní a pracovných miest, ktoré sú o niečo neštandardnejšie ako iné. Napríklad pre niekoho môže byť zaujímavou prácou realitný maklér či kaderník, inému môže zasa učarovať zváranie. Zváranie patrí medzi remeslá, ktoré sú relatívne náročné a nevenuje sa mu veľmi veľa ľudí. Zvárači sú na trhu práce pomerne dosť žiadaní, práve kvôli špecializácii, ktoré si toto povolanie vyžaduje. Zvárač pri výkone svojho povolania potrebuje aspoň základnú ochranu vo forme masky, ochranného plášťa a tiež aj zváračku a zváracie elektródy. Okrem ochranných a pracovných pomôcok musí byť dobrý zvárač vybavený aj dobrými vedomosťami z teórie ale aj z praxe. Musí dobre ovládať postupy pri práci a tiež vlastnosti rôznych materiálov. Zváranie teda rozhodne nepatrí medzi jednoduchú prácu, ktorú môže robiť úplne každý.

Podľa čoho si vybrať zváraciu elektródu?

Klasické obaľované zváracie elektródy sú potrebné k zapáleniu elektrického oblúka. Medzi ich ďalšiu funkciu patrí aj to, že sú prídavný materiál. Zváracie elektródy sa skladajú z jadra (tvorí ich kovová tyč) a sú pokryté ochranným materiálom. Tento ochranný materiál je väčšinou z organických alebo minerálnych materiálov. Výber zváracej elektródy môže byť pre niektorých mužov orieškom. Treba si však uvedomiť, že výber zváracej elektródy na zváraný materiál je ovplyvnený polohou zvárania ako aj mechanickými vlastnosťami daného materiálu. Či už poloha zvárania alebo vlastnosti materiálu na ktorý je daná zváracia elektróda určená, sú zväčša napísané na jej obale.

Aké existujú druhy zváracích elektród?

Na trhu existujú rôzne typy zváracích elektród, preto sa nemôže stať, že by ste nenašli elektródu, ktorá by sa nehodila na vašu polohu zvárania a použitý materiál zvaru. Zváracie elektródy poznáme napríklad nelegované s rutilovým a kyslým obalom alebo elektródy nelegované s bázickým obalom. Okrem týchto elektród sú k dispozícii tiež nízkolegované alebo vysokolegované elektródy. Podľa toho, aký druh materiálu sa chystáte zvárať existujú elektródy na liatinu, na hliník alebo dokonca aj elektródy na renovácie a opravy. Cena zváracích elektród sa pohybuje okolo niekoľko desiatok eur, v závislosti od vybraného typu elektródy.

Pri zváraní je veľmi dôležité dodržať bezpečnostné opatrenia, vďaka ktorým sa vyhnete zbytočnému riziku. AK hľadáte prvotriednu techniku a špičkovú zváraciu techniku, tak neváhajte navštíviť internetovú stránku www.interweld.sk. Nájdete na nej bohatú ponuku zváracej techniky ako pre profesionálov, tak aj pre šikovných domácich majstrov.…