Podnikanie

Čo je to crowdfunding a čo od neho môžete očakávať v praxi?

Bežne sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú v hlave výborný podnikateľský nápad. Ako sa hovorí, nápad za milión. Jediným problémom je však to, že ten povestný milión nemajú. A preto sa im nepodarí ich podnikanie naštartovať do takej miery, do akej by chceli. Aj keď sa môžu vybrať cestou, na ktorej budú financie naberať postupne, ak podnikateľský subjekt jednoducho nemá peniaze, od svojho nápadu upustí a radšej sa do podnikania púšťať nebude. Existuje však crowdfunding, ktorý zachráni nejeden podnikateľský nápad!

Ako crowdfunding funguje?

Crowdfunding a jeho fungovanie
Investori a majitelia v crowdfundingu

Vysvetlenie crowdfunding spočíva v tom, že ho možno definovať ako projekt, kedy podnikateľský nápad dostáva finančné prostriedky od darcov. A tí darcovia môžu byť dokonca anonymní! Veľkým plusom tohto konceptu je to, že sa nemusí príspevok získať len od jedného, konkrétneho darcu, ale darcov môže byť niekoľko! A prispievaná suma tiež nie je pevne stanovená. Je len a len na samotnom darcovi, koľko finančných prostriedkov sa rozhodol darovať. Nie je to však postavené na tom, že finančné prostriedky sa dávajú zadarmo. Existuje pravidlo, že niečo za niečo. To znamená, že prispievateľ tiež niečo získa. Najčastejšie sa jedná napríklad o podiel vo firme alebo určitú odmenu z podnikania. To, o aký typ sa jedná ovplyvňuje hlavne to, aký koncept crowdfundingu sa využil. V praxi to možno načrtnúť napríklad na hudobnej skupine, ktorá chce vydať svoje prvé pesničky, nemá však na ich vydanie dostatok finančných prostriedkov. Nájdu sa však darcovia. Tí, ktorí prispievajú drobnou sumou môžu ako protiplnenie získať napríklad podpísanú fotografiu danej kapely, tí, čo prispievajú hodnotnejšou sumou môžu získať napríklad lístky na koncert. Crowdfunding možno rozdeliť do viacerých kategórií. O danom type sa rozhoduje hneď na začiatku ponúkania podnikateľského nápadu. Mnoho účastníkov prispieva finančnými prostriedkami, avšak z dôvodu, že danému konceptu veria a podporujú ho. Protiplnením býva zväčša vecná odmena. Ak sa však jedná o investorov, tí získajú napríklad časť firmy alebo sa zamerajú na požičanie finančných prostriedkov.

Crowdfunding ako prostriedok, s ktorým sa úspech dostaví

Zaujíma vás tento koncept a chceli by ste sa o ňom dozvedieť viac? Myslíte si, že by ste vďaka crowdfundingu toho mohli veľa získať? V tom prípade navštívte stránku https://printtalk.sk/, kde sa dozviete všetky potrebné informácie.