Financie Podnikanie

Víte, jak má vypadat správná faktura?

S fakturami se setkává každý z nás, ať už v pracovním životě, nebo v soukromém životě, prostě dovolíme si tvrdit, že fakturu známe všichni. Faktury se od sebe mohou trochu lišit, ale jejich podstata musí zůstat vždy zachována, tedy náležitosti faktury musí být splněny, protože pokud ne, faktura není platná. Faktury se liší zejména dobou a způsobem splatnosti. Co jednou více se do popředí dostává proplácení faktur, o tom si však řekneme v tomto článku později.

Náležitosti faktury, které musí být splněny

Proplácení faktur ve lhůtě splatnosti
Jak proplatit faktury přes internetbanking?

Chcete-li najít všechny náležitosti faktury a vědět přesný způsob nakládání s fakturou, určitě se obraťte na zákon o účetnictví, kde dostanete úplné informace a odpovědi na všechny otázky, co se účetnictví týká. My shrneme základní náležitosti faktury, kterými jsou název společnosti, která fakturu vystavila, jméno osoby, pro kterou byla faktura vystavena, pořadové číslo faktury. Pořadové číslo faktury, je velmi důležité, protože tím, že mě faktura své číslo, stává se jedinečnou a snadno vyhledatelný. Rovněž jsou velmi důležité data, tedy datum kdy byl nebo bude zboží, zda služba dodána a zároveň datum, kdy má být faktura nebo kdy byla faktura uhrazena. V případě, že dáváte na fakturu 30 dní na splatnost pro zákazníka, víte v rámci proplácení faktur získat peníze i dříve. Další náležitostí jsou identifikační údaje, suma a slovní informace o tom, o jaké zboží či službu jde.

Víte, že proplácení faktur vám může přinést určité výhody?

Jak jsme již v předchozích částech článku uváděli, jako vystavitel faktury máte možnost úhrady faktur do společností, které tuto činnost provádějí. Tento systém je nastavený tak, v jednoduchosti řečeno, že vystavíte fakturu, která má splatnost 30 dní, ale tato společnost vám ji vyplatí ihned, tedy nemusíte toto časové období čekat na finanční prostředky, ale máte je ihned. Toto je jeden způsob jak funguje proplácení faktur. Další způsob je, když máte zaplatit něco vy jako firma svým dodavatelům, momentálně však na to nemusíte mít finanční prostředky, protože například čekáte na peníze z prodeje něčeho. V tomto případě víte také použít proplácení faktur, kdy za vás společnost fakturu uhradí, a vy postupně uhradíte fakturu společnosti. Tento systém se stává stále více oblíbenější a začíná ho využívat množství firem. Pokud se chcete dozvědět o proplácení faktur více, určitě se obraťte na internetové stránky společnosti https://cashbot.cz/.