Zdravie

Výskyt bolesti kĺbov u mladých rastie

Dožiť sa seniorského veku je snom každého z nás. Tiež by sme boli radi, keby sa nám podarilo toto obdobie prežiť bez ochorení či bolestí nášho tela. V staršom veku sa však vzniku ochorení nedá zabrániť. Seniorov trápia rozličné zdravotné problémy. Oproti minulosti sa životný štýl výrazne zmenil, čo sa podpísalo aj na vzniku týchto ochorení. Dnešná uponáhľaná doba so sebou priniesla aj rýchlejšie starnutie a výskyt ochorení v mladšom veku nie je ničím ojedinelým. Ktoré ochorenia seniorov trápia najčastejšie?

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bolesti kĺbov

  1. Veľmi častým ochorení sú bolesti klbov. Počas nášho života dochádza k opotrebeniu našich kĺbov, čo skôr či neskôr vyústi do bolesti kĺbov. V súčasnosti už bolesti kĺbov postihujú približne 70 % z celkovej populácie, pričom vôbec nezáleží na veku jedinca.
  2. Veľa ľudí žije nezdravo. Nejedná sa len o potravu, ktorú prijíma, ale tiež aj o pohybové aktivity. Príjem stravy by mal byť na jednotlivé zložky vyvážený. Niektorí však prijímajvú priveľa cukrov, čo má za následok vznik cukrovky. Príjem mastných jedál sa zase môže podpísať na vysokom cholesterole. Nesprávna životospráva je spúšťačom viacerých ochorení. Nedostatok, prípadne nadbytok pohybovej aktivity môže vyústiť až do spomínanej bolesti kĺbov.
  3. Vysoký krvný tlak tiež trápi prevažnú časť seniorov. Spomínané ochorenie sa inak nazýva aj hyptertenzia, ktorá sa stala civilizačným ochorením storočia. Nie je vôbec pravidlom, že vysoký krvný tlak trápi len seniorov. Problémy s tlakom mávajú aj mladší ľudia, pričom najčastejšie za nimi stojí nadbytočný stres. Problémy s tlakom a s činnosťou srdca zapríčiňuje aj nesprávna životospráva.
  4. Mnoho seniorov má v starobe oslabené panvové dno, čo má za následok nekontrolovateľný únik moču. Tomuto ochoreniu sa však dá zabrániť pomocou špeciálnych cvikov, ktoré panvové dno spevnia.
  5. V pokročilom veku majú tiež seniori problém aj s pamäťou. Činnosť mozgu sa v tomto období obmedzuje, čo má za následok vznik chorôb, pričom medzi najčastejšie patrí Alzheimerova choroba.

Vzniku prevažnej väčšiny spomenutých ochorení sa dá predchádzať pohybom a zdravým životným štýlom. Nie je žiadnym pravidlom, že keď sa človek dostane do dôchodkového veku, mal by sa prestať hýbať a prijímať nevyváženú stravu. Práve dostatok pohybu na čerstvom vzduchu a zdravá strava,, ktorá obsahuje dostatok minerálov a vitamínov sú kľúčom k tomu, aby sme si nielen svojho ducha, ale aj telo udržali v čo najlepšej kondícii. Treba však myslieť aj na to, že jedno ochorenie môže byť spúšťačom iného ochorenia.