Podnikanie

Výber ERP systému pre malé podniky

Ak sa spoločnosti darí, je prirodzené, že sa chce aj naďalej rozvíjať. Rastie však aj množstvo jej zákazníkov, objednávok a súčasne aj počet zamestnancov. Čím väčší rozmach spoločnosť zaznamenáva, tým obtiažnejšie je udržať v nej všetko pod kontrolou a mať prehľad. V tomto bode už nastupujú informačné systémy, ktoré pomáhajú firmám mať všetky potrebné informácie zhromaždené na jednom mieste. ERP systém si pomaly, ale isto, nachádza svoje miesto nielen vo veľkých, ale aj malých spoločnostiach.

ERP systém, vaše očakávanie a skutočné potreby

ERP systém a jeho výhody
Ponuka ERP systému

Ponuka ERP systémov je čoraz širšia. Ponuku na trhu by ste mali pri jeho výbere určite zohľadniť. Každá spoločnosť je individuálna, existujú však určité kritéria, pomocou ktorých si dokážete zabezpečiť ERP systém, ktorý bude ako šitý na vaše potreby. Prvý zásadný rozdiel spočíva v samotnom ERP systéme a potrebách malých podnikov. Malé podniky majú menej zamestnancov, menej zákaziek a rovnako aj menej zamestnancov, od čoho sa odvíja aj náročnosť systému. Ak je spoločnosť malá, mnohé činnosti má zabezpečené externe. Zbytočne by ste si zaobstarali ERP systém, ktorý je navrhnutý pre veľké spoločnosti a je rozsiahlejší. Niektoré časti v systéme zahrnuté byť nemusia. Jedná sa napríklad o marketingovú alebo personálnu oblasť. Je však potrebné byť neustále vpred a myslieť aj do budúcna – každá spoločnosť sa chce rozvíjať a napredovať. Ste si teda na 100% istý, že určitú časť ERP systému nebudete v budúcnosti určite potrebovať? Váš výber by mal byť ovplyvnený tým, čo od neho očakávate a do akej miery ho budete využívať.

Funkcie ERP systému

ERP systém by mal pokrývať všetky oblasti, v ktorých sa vaša spoločnosť realizuje. Aj keď trh s informačnými technológiami poskytuje mnoho jednotlivých riešení, čím komplexnejší ERP systém bude, tým lepšie pre vás. Mať komplexný systém, ktorý pokrýva všetko, čo aktuálne vo vašej spoločnosti potrebujete, je skutočne výhodné. Komplexný systém vám ponúkne všetky informácie „pod jednou strechou“ a vy sa nebudete musieť obávať, že ste v jednotlivých systémoch niečo prehliadli.

Posledným, a súčasne aj najdôležitejším hľadiskom je jednoduché ovládanie systému a jeho prehľadnosť. Nemá zmysel mať program, v ktorom budete už od začiatku tápať. Jeho rýchla implementácia sa na chode vašej spoločnosti odrazí už po pár mesiacoch. Ak aj vy chcete pre vašu spoločnosť to najlepšie, navštívte stránku http://industry4.sk/, kde nájdete ponuku ERP systému pre malé spoločnosti na vysokej úrovni. Uľahčite prácu nielen vám, ale aj vašim zamestnancom a posuňte vaše podnikanie na vyššiu úroveň.